Vzpomínkový pochod Javorníky 2014

Datum konání: od 12. 9. 2014 do 14. 9. 2014
Městský výbor Českého svazu bojovníků za svobodu Ostrava uskuteční k 70. výročí Slovenského národního povstání Vzpomínkový pochod JAVORNÍKY 2014 z Nového Hrozenkova hřebenem Javorníků k Památníku U Tabulí.

Pochod se koná na počest odchodu 22členné skupiny protektorátní policie z Moravské Ostravy na pomoc SNP. Byla to největší česká organizovaná skupina a její příchod na povstalecké území, jejich statečnost v bojích a smrt sedmi členů této skupiny vzbuzují obdiv i úctu.

Přechod z Nového Hrozenkova do Horné Marikové se uskutečnil v nočních hodinách 12. září 1944, uniformovaní policisté a civilní průvodci pokračovali přes Štiavnik k Váhu a po jeho překročení až na povstalecké území. V bojích zahynulo šest policistů a jeden průvodce.

Základními tezemi Vzpomínkového pochodu JAVORNÍKY 2014 jsou:
- uctít účast uniformovaných protektorátních policistů ve SNP,
- poděkovat občanům Horné Marikové a Štiavniku za pomoc,
- připomínat česko-slovenskou vzájemnost a společné dějiny,
- posilovat současnou i budoucí spolupráci Čechů a Slováků.

Vzpomínkový pochod se uskuteční ve dnech 12.-13.-14. září 2014. Bude zahájený pietním aktem v Novém Hrozenkově. V Horné Marikové a ve Štiavniku se budou konat setkání s občany a pochod bude ukončen u Památníku U Tabulí v Makovském průsmyku. Budou vzpomenuti i příslušníci 1.PBJŽ.

Zájemci o účast ve vzpomínkovém pochodu se mohou přihlásit na mail adresu javorniky2014@seznam.cz nebo na adresu MěV ČSBS, Nám. Sv. Čecha 2, O.-Přívoz, 702 0010. Propozice pochodu budou vydány v červnu 2014.

Vzpomínkový pochod se uskuteční ve spolupráci s Policií ČR MSK a ZLK, s Policajnými zbory Slovenské republiky v Trenčíně a v Žilině a v součinnosti s obecními úřady Nového Hrozenkova, Horné Marikové a Štiavniku. Přiložené soubory
Harmonogram velikost 165.06 kB