Vyjádření k výsledkům konkursu na ředitele ZŠ

4. 9. 2014

Vážení spoluobčané,

se spuštěním nových webových stránek v pondělí 1.9.2014 byl rovněž zahájen nový školní rok 2014/2015, do kterého současně s dětmi a kantory vstoupil i nový ředitel Základní školy Nový Hrozenkov. Stal se jím pan Mgr. Igor Haša, který byl na tuto pozici vybrán na základě konkursu vyhlášeného dle novely školského zákona. Vyhlášení konkursu na obsazení místa ředitele/ředitelky ZŠ Nový Hrozenkov bylo oznámeno způsobem umožňujícím dálkový přístup a rovněž vyvěšeno na úřední desce městyse Nový Hrozenkov ve dnech od 18.4.2014 do 3.6.2014. Do konkursu se přihlásilo celkem 6 uchazečů z nichž 5 splnilo vyhlášené požadavky. Tito byli přizváni k vlastnímu konkursu, kde jednotlivě předstoupili před konkursní komisi. Po posouzení výsledků konkursu byl následně Radou městyse Nový Hrozenkov vybrán a obsazen do pozice nového ředitele Základní školy Nový Hrozenkov pan Mgr. Igor Haša. Novému řediteli přejeme skvělý start na nové pracovní pozici a úspěšný školní rok.

starosta Pavel Jochec