Svoz odpadu

Svoz odpadu je zajišťován Technickými službami Vsetín s.r.o.  Městys je zapojen do Motivačního a evidenčního systému MESOH. Každá popelnice je opatřena QR kódem, který se při vývozu načítá a je přiřazen k účtu domácnosti. Každá domácnost obdržela také čárové kódy, které je nutné připevnit k pytlům s tříděným odpadem. Na stránkách www. mojeodpadky.cz má také každá domácnost svůj účet, přihlašovací údaje máte vytištěny na archu s čárovými kódy. 
 
Poplatek za komunální odpad je stanoven vyhláškou OZV č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 630 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen. Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 8,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 630- (počet EKO bodů)*8.
 
Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 12 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (12) * 8 Kč, sleva se tedy rovná 96 Kč. Následně od částky 630 Kč odečteme slevu 96 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 630 - 96 = 534 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4*534Kč, tzn. 2136 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.
 
Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v úterý a ve středu. Pro zajištění svozu je potřebné umístit popelnici k přístupové komunikaci. Pokud bude v popelnici stavební suť apod., nebude svoz zajištěn.
 
Plasty
Svoz plastů probíhá 1x měsíčně. Svázané žluté pytle s plastovým odpadem je potřebné umístit k přístupové komunikaci. Využijme prosím této možnosti třídění odpadu, protože plastové odpady v přírodě znamenají riziko pro životního prostředí rozkladem na mikro plasty, které kontaminují povrchové a spodní vody. Mikro plasty se mohou v těle kumulovat a mít negativní vliv na zdraví.
 
Papír a sklo
Svoz skla a papíru probíhá vždy 1x za 2 měsíce. Pokud nechcete doma skladovat 2 měsíce sklo a papír, máte možnost odpad vhodit do kontejnerů na tříděný odpad. 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá 2x ročně formou mobilního svozu. Využijme prosím této možnosti zejména v případech toxických látek např. barev, rozpouštědel, nepoužité čisticí prostředky. Tyto látky mohou kontaminovat pitnou vodu, kterou většina z nás v domácnosti používá.
 
 
 

Přílohy

Pravidla MESOH
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 3,56 MB
 

Příloha č. 1
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 463.28 kB
 

Příloha č. 2
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 495.93 kB
 

Příloha č. 3 a 4
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 259.7 kB
 

Příloha č. 5
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 622.61 kB
 

Příloha č. 6
 6. 5. 2019
 
velikost souboru: 197.84 kB
 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020
 23. 2. 2019
 
velikost souboru: 477 kB
 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2021
 14. 12. 2020
 
velikost souboru: 285,52 kB
 

Harmonogram svozu odpadu v roce 2022
 19. 1. 2022
 
velikost souboru: 266.99 kB
 

Zaplatíš, kolik nevytřídíš a nezkompostuješ!
9. 5. 2019
 
velikost souboru: 532.68 kB
 

 

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

25. 1. 2022 Revize kotlů a komínů

Firma Topenářský servis s.r.o. a společenství kominíků a topenářů.

Bude provádět ve středu 23.2.2022

revize kotlů na tuhá paliva, revize, kontroly a čištění komínů, kontroly kotlů na plynná paliva 

Kalendář
Po Út St Čt So Ne
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE