Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Svoz odpadu

Svoz odpadu je zajišťován Technickými službami Vsetín s.r.o.  Městys je zapojen do Motivačního a evidenčního systému MESOH. Každá popelnice je opatřena QR kódem, který se při vývozu načítá a je přiřazen k účtu domácnosti. Každá domácnost obdržela také čárové kódy, které je nutné připevnit k pytlům s tříděným odpadem. Na stránkách www. mojeodpadky.cz má také každá domácnost svůj účet, přihlašovací údaje máte vytištěny na archu s čárovými kódy. 
 
Poplatek za komunální odpad je stanoven vyhláškou OZV č.4/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálního odpadu na 550 Kč/osobu na kalendářní rok. Poplatek je splatný jednorázově, nejpozději do 30. června daného kalendářního roku. Poplatek lze zaplatit na podatelně městyse nebo bezhotovostním převodem na účet 1765309389/0800 Česká spořitelna. Do poznámky je nutné uvést číslo popisné a jména, za koho je odpad placen. Úleva se poskytuje účastníkům zapojených do Motivačního a evidenčního systému odpadového hospodářství dle Pravidel MESOH a to ve výši dle počtu získaných EKO bodů, přičemž hodnota jednoho EKO bodu činí 10,- Kč. Následná výše poplatku se vypočítá následovně: 550 - (počet EKO bodů)*10.
 
Příklad. Pan Novotný má na stránkách mojeodpadky.cz v sekci svého účtu nasbíráno 12 EKO bodů. Žije v rodinném domě s manželkou a dvěmi dětmi. Tzn. výše slevy pro jednoho poplatníka je počet EKO bodů (12) * 10 Kč, sleva se tedy rovná 120 Kč. Následně od částky 550 Kč odečteme slevu 120 Kč. Výše poplatku pro číslo popisné, kde pan Novotný bydlí činí 550 - 120 = 430 Kč
Pan Novotný chce zaplatit poplatek za odpad bezhotovostně převodem na účet městyse. Na účet 1765309389/0800 zašle částku 4*430 Kč, tzn. 1720 Kč. Do poznámky platby uvede č.p a jména osob, za které poplatek platí. Např. č.p. 454, Jan Novotný, Ema Novotná, Karel Novotný, Tobiáš Novotný.
 
Komunální odpad
Svoz komunálního odpadu probíhá každý sudý týden v úterý a ve středu. Pro zajištění svozu je potřebné umístit popelnici k přístupové komunikaci. Pokud bude v popelnici stavební suť apod., nebude svoz zajištěn.
 
Plasty
Svoz plastů probíhá 1x měsíčně. Svázané žluté pytle s plastovým odpadem je potřebné umístit k přístupové komunikaci. Využijme prosím této možnosti třídění odpadu, protože plastové odpady v přírodě znamenají riziko pro životního prostředí rozkladem na mikro plasty, které kontaminují povrchové a spodní vody. Mikro plasty se mohou v těle kumulovat a mít negativní vliv na zdraví.
 
Papír a sklo
Svoz skla a papíru probíhá vždy 1x za 2 měsíce. Pokud nechcete doma skladovat 2 měsíce sklo a papír, máte možnost odpad vhodit do kontejnerů na tříděný odpad. 
 
Nebezpečný a velkoobjemový odpad
Svoz nebezpečného a velkoobjemového odpadu probíhá 2x ročně formou mobilního svozu. Využijme prosím této možnosti zejména v případech toxických látek např. barev, rozpouštědel, nepoužité čisticí prostředky. Tyto látky mohou kontaminovat pitnou vodu, kterou většina z nás v domácnosti používá.
 
 
 

Přílohy

Harmonogram svozu odpadu v roce 2020
 23. 2. 2019
 
velikost souboru: 477 kB
 

Zaplatíš, kolik nevytřídíš a nezkompostuješ!
9. 5. 2019
 
velikost souboru: 532.68 kB
 

 

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

31. 3. 2020 Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

Městys Nový Hrozenkov sděluje občanům, že byla zřízená služba "Mobilní rozhlas", do které se mohou občané přihlásit na Internetu.

Občané, kteří nemají přístup k Internetu můžou nahlásit své tel. číslo nebo mailovou adresu na úřadu městyse a denní hlášení rozhlasu jim bude zasíláno formou SMS nebo mailem.

Tato služba je pro občany ZDARMA.

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY