Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Malíři a výtvarníci Nového Hrozenkova

Antonín Strnadel (1910 - 1975) - Malíř a grafik, v letech 1927-33 byl žákem J.Bendy na Umělecko-průmyslové škole v Praze. Další tři roky studoval na pražské Akademii výtvarných umění u profesora M.Švabinského. Od roku 1945 působil jako profesor VŠUP v Praze a stal se významným představitelem české poválečné ilustrátorské tvorby. Námětově čerpal především z folkloristických motivů Valašska.

A. Strnadel navštívil na pozvání svého spolužáka K. Langra Nový Hrozenkov poprve v roce 1929 a tato návštěva osudově ovlivnila jeho další život i tvorbu. Nalezl zde nejen motivy a inspiraci pro svou práci umělce, ale také nejhlubší vztah k valašskému lidu a kraji. Strnadel měl významný podíl na realizaci Výstavy salašnictví, která byla roku 1936 uspořádána v Novém Hrozenkově a podala svědectví o jedné z forem tehdejšího života na Valašsku.

Ukázka z díla:  Ty sviňáku, sviňský
  Nový Hrozenkov z Kyčerek
  Orsácká koliba na Novém Hrozenkově
  Alois Zapalač, poslední ponocný na Novém Hrozenkově
  Anastázie Jochcová - Rakošová z Nového Hrozenkova
  Bača František Dirba z Nového Hrozenkova
  Studie valašského kroje
  Pasáček ovcí
  Zbojník

Jiří Heřman (1892 - 1969) - malíř. Za svého pobytu na Novém Hrozenkově v letech 1922 - 1929 dokázal zachytit nejen jemný ráz krajiny, ale i celky a detaily dřevěné lidové kultury. Mnohé jeho perokresby vyšly v třicátých letech jako pohlednice. 

Ukázka z díla:  Nový Hrozenkov - Závodí, u Maďarů
  Kostel sv. Jana Křtitele na Novém Hrozenkově
  Zima na Novém Hrozenkově

Karel Langer (1903 - 1998) - kreslíř, návrhář, etnograf, znalec lidové kultury. V roce 1923 nastoupil na Novém Hrozenkově jako učitel. Od počátku věnoval obci všestrannou pozornost, zasloužil se o vybudování Památníku Antonína Strnadla. V Langrově tvorbě má Nový Hrozenkov významnou roli, množství svých kreseb provedl rytinou do křídového lamina.

Ukázka z díla:  Památník malíře a grafika Antonína Strnadla na Novém Hrozenkově  
  Dřevěnice na Novém Hrozenkově
  Úděl valašské ženy

Karel Hoffman (1906 - 1998) - národní umělec, malíř, krajinář a figuralista, nositel četných vyznamenání za výtvarnou činnost. Na Valašsku našel citové zázemí a obrouvskou studnici inspirací. S Novým Hrozenkovem jej mimo jiné pojí rodinné vztahy. Malba Hrozenkovská svatba, Návrat z jarmarku, Konec masopustu, Zbojnický tanec a jiné jeho díla živě přibližují tehdejší život na Valašsku.

Ukázka z díla:  Svatba na Novém Hrozenkově
  Zbojnický tanec

Jan Kobzáň (1901 - 1959) - malíř, grafik a spisovatel. Náměty z Nového Hrozenkova zachytil v líbivých linorytech a dřevorytech, v nichž figurují valašští dřevorubci, pastýři a zbojníci. 

Ukázka z díla: Ondráš a Juráš

Jan Hrnčárek (nar. 1918) - malíř a grafik, který žije pod Soláněm, a tak velmi dobře zná Nový Hrozenkov, což dokládají jeho malby z Vranče, Babínku a údolí Břežité.

Ukázka z díla:  Podzim na Dolních Palúchu nad Čubovem
  Nový Hrozenkov, údolí Břežitá

Jiří Drozd (1924 - 1984) - grafik, absolvent Vysoké školy uměleckoprůmyslové, kde stával modelem dalšímu hrozenkovskému umělci - Antonínu Strnadlovi. Velká část jeho tvorby je věnována Frenštátsku, Valašskou usedlost lze umístit do údolí Vsetínské Bečvy a Vranče.

Ukázka z díla: Valašská usedlost

Luděk Majer (nar. 1925) - malíř a grafik. Celý život mu inspiraci poskytovalo jeho rodiště - Soláň a okolí. V jeho díle můžeme spatřit jak optimistické chvíle plné pohody, slunce a květů, tak těžký život horalů. Motivem mu bylo i údolí Vranča. 
Ukázka z díla: Motiv z Vranče

Jiljí Hartinger (nar. 1935) - kreslíř, malíř a grafik. Na vysoké škole jej učil Antonín Strnadel. Ve svých grafických listech obsahově využívá prvky valašské přírody, architektury a života.

Ukázka z díla:  Předjaří na Novém Hrozenkově
  U nás na Valachách

Jiřina Hartingerová - Tobolíková (nar. 1941) - malířka, grafička, textilní výtvarnice. Po společném studiu se svým manželem Jiljím jej následovala do Karolinky, kde nalezla zejména krajinnou a rostlinnou inspiraci pro svou výtvarnou práci. Její grafické listy jsou žensky křehké, něžné a akcentují poetickou stránku zvolené tématiky.

Ukázka z díla: Píseň

Ladislav Rusek (nar. 1927) - grafik, ilustrátor, vysokoškolský učitel, spisovatel. Obdiv k drsné, ale nádherné přírodě a přátelství s Karlem Langrem a Miloslavem Stiborem jej přiblížily k Novému Hrozenkovu. Jeho zájem o skauting a Setonovu Lesní moudrost jej vedly ke zdobení chaty Walden, v níž se později setkávali čeští i slovenští stoupenci tohoto hnutí. Chata Walden byla vybudována v horní části údolí Vranča.
Ukázka z díla: Nový Hrozenkov - chata Walden

Adolf Liebscher (1857 - 1919) - profesor kreslení na České vysoké škole technické v Praze, malíř a dekoratér. Za svých pobytů na Novém Hrozenkově (1885 - 6) vytvořil množství maleb a kreseb z obce a okolí. Jako první malíř využil hrozenkovských motivů k vytvoření obrazů "Valašská svatba" a "Valašská madona". Ve třicátých letech vyšlo 12 jeho kreseb hrozenkovských motivů na pohlednicích.
Ukázka z díla: Valašská madona

Miloš Holec (nar. 1925) - olomoucký malíř a grafik. Již při první návštěvě Nového Hrozenkova se mu zalíbil valašský muzikální, pěvěcký a taneční projev. Na ukázce je zachycen živelný pohyb valašských tanečníků.
Ukázka z díla: Valašský tanec

Alois Schneiderka (1896 - 1958) - akademický malíř. Na Novém Hrozenkově bylo velké množství vodních mlýnů, pil a valch. Nezachoval se bohužel ani jeden důkaz této lidské zručnosti, a tak je Schneiderkův obraz Valcha na Novém Hrozenkově - V olší dokladem tohoto souznění venkovského života s vodním živlem. 

Ukázka z díla:  Valcha na Novém Hrozenkově - V olší
  Tři králové

František Hlavica (1885 - 1952) - Valašský buditel Vranecký byl významnou osobností a hybnou silou veškerého hrozenkovského kulturního dění. Svou touhu po povznesení valašského lidu vyjádřil i vytvořením zdobného "orsáckého" kroje. Na akvarelu z roku 1934 je zachycen v šubě nezvyklé barevnosti. 

Ukázka z díla: Valašský buditel Josef Ország-Vranecký ve slavnostní "orsácké" šubě

Radko Mašata (nar. 1933)
Ukázka z díla: Zimní motiv z Nového Hrozenkova

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

31. 3. 2020 Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

Městys Nový Hrozenkov sděluje občanům, že byla zřízená služba "Mobilní rozhlas", do které se mohou občané přihlásit na Internetu.

Občané, kteří nemají přístup k Internetu můžou nahlásit své tel. číslo nebo mailovou adresu na úřadu městyse a denní hlášení rozhlasu jim bude zasíláno formou SMS nebo mailem.

Tato služba je pro občany ZDARMA.

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY