Důležité informace pro občany

Zde po rozkliknutí naleznete všechny důležité informace

Pěvecký sbor Hafera

Byl založen v květnu 2007 paní Janou Krystyníkovou, aby mohl vystoupit na 1. Setkání lidí dobré vůle, jež se konalo na hřebeni Javorníků v blízkosti chaty Kohútka na hranici mezi Moravou a Slovenskem o svátku slovanských věrozvěstů svatých Cyrila a Metoděje dne 5.7.2007. Tehdy sboreček čítal 14 členů.

V roce 2008 se soubor rozrostl o další členy a funkce umělecké vedoucí se ujala Jitka Plátková. Hafera má nyní má téměř 40 členů.  4.3.2011 byla Hafera zaregistrována na Ministerstvu vnitra jako Občanské sdružení. Posláním a cílem sdružení je vytváření vhodných podmínek pro obnovení valašských zvyků a obyčejů a organizováním a řízením kulturních, společenských a sportovních akcí na Valašsku, propagace zvyků Nového Hrozenkova a celého regionu. Rozvíjí spolupráci s podobně zaměřenými občanskými sdruženími, folklorními soubory v České republice i v zahraničí, vlastivědnými muzei a s ostatními organizacemi  v ČR i v zahraničí. Pěvecký soubor je amatérským souborem, propagujícím zvyky a obyčeje Nového Hrozenkova.

Aldamáš 2008Aldamáš 2008

Mezi zajímavé projekty patřil v nedávné  minulosti  Mezinárodní festival gospelové hudby v Trstěné v roce 2010, účast na Mezinárodním festivalu amatérských pěveckých sborů v Bašce, mezinárodní projekt  Zbližujeme sa prostredníctvom spevu a tanca (projekt spolufinancovaný evropskou unií z prostředků fondu mikroprojektů spravovaných trenčínským samosprávným krajem).

Hafera pořádá vánoční koncerty, benefiční koncerty, účastní se výstav v Památníku Antonína Strnadla, zpívá v charitách i v muzeích a na různých folklorních setkáních. Propaguje obnovení bílého svátečního hrozenkovského kroje. Hafera vyšívá a plete, vyšívá kordybánky, mezi  vydařené rukodělné akce patřilo několik kurzů sítování a připravuje další kurz pletení vlněných čepic z Nového Hrozenkova.

Hafera spolupracuje s farností v Novém Hrozenkově a Městysem Nový Hrozenkov. Spolupracuje také s místními sdruženími – CM Kotula, FS Ostrévka, Dechová Hudba Javorník. Také s CM Kordulka a souborem Javořina z Rožnova pod Radhoštěm.

Benefiční koncert na opravu kostela květen 2013

Mezi nejmilejší a také nejnáročnější akce patřil První  Aldamáš v roce v 2008 a Svatba z Nového Hrozenkova v srpnu roku 2011. Druhá svatba z Nového Hrozenkova se uskutečnila v roce 2013 ve Valašském muzeu v přírodě  v Rožnově pod Radhoštěm. Na této akci Hafera úspěšně spolupracovala s cimbálovou muzikou Kotula, dechovou hudbou z Nového Hrozenkova a folklorním tanečním souborem Javořina z Rožnova pod Radhoštěm.  Hafera uspořádala vzpomínkový pořad na Josefa Országa Vraneckého mladšího. Letošní velmi vydařenou akcí byly Svatojánské ohně, toto vystoupení bylo společným dílem Hafery, Ostrévky i Kotuly z Nového Hrozenkova.

Valašská svatba ve Skanzenu v Rožnově pod Radhoštěm, 30.6.2013

Hafera za krátkou dobu svého trvání získala mnoho pochval a ocenění, mezi nejvýznamnější  patří  čestné uznání  za udržování tradice lidové písně od dcery Eduarda Hakena na Mezinárodním festivalu amatérských pěveckých sborů v Bašce.

Hafera  zkouší v bývalé základní škole ve Vranči, kde také připravila Výstavu fotografií, hrozenkovského bílého svátečního kroje a zachytila život bílého kroje v průběhu let. Výstava je obohacená o běžné předměty, stroje a nástroje valachů z let minulých, předmětů, které Hafeře věnovali občané Nového Hrozenkova.

Poslední aktuality

nejnovější novinky z obce

31. 3. 2020 Zřízení služby "Mobilní rozhlas"

Městys Nový Hrozenkov sděluje občanům, že byla zřízená služba "Mobilní rozhlas", do které se mohou občané přihlásit na Internetu.

Občané, kteří nemají přístup k Internetu můžou nahlásit své tel. číslo nebo mailovou adresu na úřadu městyse a denní hlášení rozhlasu jim bude zasíláno formou SMS nebo mailem.

Tato služba je pro občany ZDARMA.

Po Út St Čt So Ne
1 2 3 4 5 6 7
8 9 10 11 12 13 14
15 16 17 18 19 20 21
22 23 24 25 26 27 28
29 30

Dlouhodobé akce:

ZOBRAZIT DALŠÍ AKCE
Jak vnímáte uplynulý rok s ohledem na investiční akce v našem městyse? (rekontrukce osvětlení, chodníky, mosty)
ZOBRAZIT DALŠÍ ANKETY